« بازگشت به فهرست مقالات
آزمون‌های غیرمخرب
(خلاصه مقاله اینجا آورده شده است و اصل مطلب به صورت فایل pdf در دسترس است.)

حسین مدیحی بیدگلی
کارشناس ارشد نفت، گاز و پتروشیمی
hoseinmadihi@yahoo.com
در یک تعریف کلی؛ روش‌هایی که جهت تشخیص عیوب و ناهمگنی‌های درونی و سطحی مواد، بدون تخریب قطعه و نمونه‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرند با نام آزمون‌های غیرمخرب شناخته می‌شوند. 
نقش و کاربرد آزمون‌های غیر مخرب در تولید، تعمیر و نگهداری قطعات از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به گونه‌ای که در بسیاری از صنایع مانند صنایع هواپیمایی، نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی در تضمین سلامت جامعه و محیط زیست نقش حیاتی دارد.
ضرورت و مزایای استفاده از آزمون‌های غیرمخرب

اغلب مهندسین جهت کسب اطلاعات ارزشمند از خواص مکانیکی مواد عادت به انجام آزمون‌های استانداردی از قبیل تعیین خواص کششی، فشاری، برشی و ضربه‌ای داشته‌اند که البته این آزمون‌ها ماهیت تخریبی داشته و در عین حال خواص مکانیکی و کارایی قطعات را به روشنی آشکار نمی‌سازند. به علاوه در ادامه فرایند تولید تا فاز بهره‌برداری محصول، ممکن است انواع عیوب به اندازه‌های مختلف در ماده یا قطعه مانند ترک‌های حاصل از خستگی یا خوردگی به وجود آید که با آزمون‌های استاندارد و تخریبی قابل ارزیابی و کنترل نیست. بنابراین جهت مشاهده عیوب در مراحل تولید و پس از آن و همچنین آشکارسازی سریع و تعیین ابعاد دقیق رشد آنها، بکارگیری تجهیزات و روش‌های قابل اطمینان ضروری است. اهمیت این نکته، زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم ماهیت و ابعاد عیوب بر روی فرایندهای بعدی آن قطعه تاثیر خواهد گذاشت.
رشد تکنولوژی در تجهیزات و ادوات وابسته به آزمون‌های غیرمخرب و همچنین کسب مهارت‌ها و افزایش دانش کارشناسان این حوزه از یک سو و ارتقای استانداردها، توسعه و رقابتی شدن بازار مصرف از سوی دیگر باعث گسترش استفاده از این روش در صنایع کلیدی مانند صنایع پزشکی، صنایع هواپیمایی، صنایع خودروسازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ادوات تحت فشار و ... شده است. 
ادامه مطلب...